Đường sắt chạy thêm tàu đi Vinh, Đồng Hới dịp hè

Thứ tư, 08/07/2020 15:31

Để đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của người dân trong dịp hè, các đơn vị của ngành Đường sắt tiếp tục chạy thêm nhiều đoàn tàu đi Vinh, Đồng Hới và các tuyến khác.

Đường sắt chạy thêm nhiều đoàn tàu đi Vinh, Đồng Hới và các tuyến khác trong dịp hè
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của người dân.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Quảng Bình, các ngày 16 và 30/7 chạy tàu SE17 tại Hà Nội lúc 20h20, đến Đồng Hới lúc 7h00. Chiều ngược lại, các ngày 19/7 và 2/8 chạy tàu QB10 tại Đồng Hới lúc 14h45, đến Hà Nội lúc 3h25.

Tuyến Hà Nội - Vinh, các ngày 16, 17, 23, 24, 30, 31/7/2020, chạy tàu NA3 tại Hà Nội lúc 23h05, đến Vinh lúc 5h50. Tuy nhiên, tàu SE35 Hà Nội - Vinh sẽ tạm ngừng chạy các ngày 19, 26/7/2020 và 2, 9/8/2020.

Tuyến Hà Nội - Yên Bái, từ ngày 4/7, tàu YB3 chạy các ngày thứ 7, chủ nhật, thứ 2 tại Hà Nội lúc 6h10, đến Yên Bái lúc 10h50; tàu YB4 chạy các ngày thứ 6, thứ 7, Chủ nhật tại Yên Bái lúc 14h45, đến Hà Nội lúc 19h20.

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, chạy thêm tàu SNT6 tại Sài Gòn lúc 22h20 các ngày 16, 17, 23, 24/7. Các ga đón/trả khách gồm Sài Gòn, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang.

Cũng trên tuyến này, đường sắt còn chạy tăng cường thêm các đoàn tàu SNT3/SNT4/SNT5. Tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang lúc 21h40 các ngày 8, 12, 19, 26/7; Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang lúc 12h40 các ngày 5, 12, 19, 26/7 và 2/8; Tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 21h25 các ngày 3, 6, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31/7.

Trước đó, ngành Đường sắt cho biết, tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày 7/7 chạy thường xuyên hàng ngày 4 đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8 thay vì chỉ chạy 3 đôi tàu như trước.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, từ ngày 9/7 đến ngày 30/8/2020, chạy hàng ngày đôi tàu SQN1/SQN2. Riêng tàu SQN2 (Sài Gòn đi Quy Nhơn) điều chỉnh hành trình từ ngày 11/7/2020. Theo đó, tàu SQN2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 18h20, đến Quy Nhơn lúc 8h06 (trừ các ngày 16, 17, 23, 24, 30, 31/7/2020 chạy theo hành trình cũ). Tàu SQN1/SQN2 không đỗ, nhận trả khách tại ga Phú Hiệp.

Nguồn: Báo Giao thông

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7042
Lượt truy cập: 133.922.899