NGÀY 30/9/2020, ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG 03 DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM CHUYỂN SANG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CÔNG

Thứ bẩy, 26/09/2020 11:30
THÔNG TIN BÁO CHÍ: NGÀY 30/9/2020, ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG 03 DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM CHUYỂN SANG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CÔNG

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

             Hà Nội, ngày  26  tháng 9  năm 2020

           ­                 

THÔNG TIN BÁO CHÍ

NGÀY 30/9/2020, ĐỒNG LOẠT KHỞI CÔNG 03 DỰ ÁN CAO TỐC BẮC - NAM CHUYỂN SANG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CÔNG

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xin trân trọng gửi lời chào tới các cơ quan thông tấn, báo chí!

Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 27/7/2020 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư môt số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (03 Dự án thành phần gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây); trong đó Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Qua hơn 01 tháng tập trung triển khai một cách khẩn trương, trách nhiệm. Xác định mục tiêu phải đẩy nhanh mọi thủ tục để đáp ứng tiến độ khởi công các dự án được chuyển đổi theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, theo đó Bộ GTVT đã thường xuyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ công việc để kịp thời đưa ra các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quán triệt các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức triển khai các dự án. Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ, ngay thời điểm Chính phủ đề xuất Quốc hội chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư đối với 03 dự án (tháng 5/2020), Bộ GTVT đã chủ động lên kế hoạch, huy động đội ngũ cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm của các cơ quan đơn vị tham mưu, các Ban QLDA tập trung thời gian kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ, khẩn trương tiến hành rà soát, chuẩn bị điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan; hoạt động này được thực hiện song song, đồng thời với công tác chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 dự án đó theo hình thức PPP đã được xác định tại NQ52/2017/QH14. Chính vì vậy, ngay sau khi Quốc hội, Chính phủ có Nghị quyết chuyển đổi hình thức đầu tư, Bộ GTVT đã kịp thời thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án đảm bảo tuân thủ trình tự và quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 7, ngay sau khi mở thầu, tập trung đánh giá Hồ sơ dự thầu để lựa chọn được Nhà thầu đáp ứng được yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật và của HSMT. Đến thời điểm hiện nay, cả 03 dự án đã đủ điều kiện để khởi công xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ GTVT đã có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận về việc tổ chức đồng thời khởi công xây dựng 03 dự án vào ngày 30/9/2020, cụ thể:

Dự án Mai Sơn - QL45: Tổ chức khởi công tại Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Tổ chức khởi công tại địa bàn Xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Dự án Phan Thiết - Dầu Giây: Tổ chức tại Xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Việc triển khai khởi công xây dựng 03 dự án trên đã hiện thực cụ thể quyết tâm của Chính Phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động trong bối cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Bộ GTVT xin trân trọng thông tin tới quý cơ quan báo chí được biết và hỗ trợ đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng./.                                                  

                                                          BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:952
Lượt truy cập: 133.609.298