Huyện Chợ Mới (An Giang) huy động nguồn lực hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông nông thôn

Thứ ba, 24/11/2020 08:00 GMT+7

Huyện Chợ Mới (An Giang) đang tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch, đáp ứng tốt yêu cầu dân sinh, đảm bảo đến năm 2025 cơ bản hoàn chỉnh hệ thống đường nông thôn trên địa bàn.

Đầu tư nâng cấp các tuyến đường chính, kênh nội đồng để phát triển kinh tế

UBND huyện Chợ Mới cho biết, toàn huyện có 225 tuyến đường giao thông nông thôn với 313,35km. Đến nay đã bê-tông, láng nhựa được 280,37km. Nhờ đó, tỷ lệ km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT với 33 tuyến, dài 48,12km. Tỷ lệ km đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT có 42 tuyến, đạt 82,42km; tỷ lệ km đường ngõ, xóm (đường dân sinh) được cứng hóa, sạch không lầy lội vào mùa mưa có 80 tuyến, đạt 20,12km; tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện gồm 70 tuyến, đạt 129,71km.

Theo thống kê của các xã, thị trấn, nhu cầu về thay thế tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp và xây dựng mới đến năm 2025 là 102 tuyến đường. Tổng nhu cầu vốn cần vận động hơn 188,3 tỷ đồng.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu, hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn là chương trình lớn, khát vọng bao đời của nhân dân, có tác động trực tiếp trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, là nhân tố quan trọng phân bổ sản xuất, dịch vụ và dân cư, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quyết định đến việc triển khai thực hiện. Thông qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình và cộng đồng, vừa là chủ thể xây dựng, vừa là người hưởng thụ. Việc huy động vận động xã hội hóa đường giao thông nông thôn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đa dạng hóa mọi nguồn lực, sử dụng hợp lý ngân sách thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất hoặc cho thuê đất. Thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn vận động nhân dân... đóng vai trò chủ yếu.

Năm 2021, huyện phấn đấu xây dựng 22 tuyến, với tổng kinh phí đầu tư 37,718 tỷ đồng; năm 2022 xây dựng 22 tuyến, với tổng kinh phí đầu tư 37,697 tỷ đồng; năm 2023 xây dựng 18 tuyến, với tổng kinh phí đầu tư 37,620 tỷ đồng; năm 2024 xây dựng 22 tuyến với tổng kinh phí đầu tư 37,720 tỷ đồng; năm 2025 xây dựng 18 tuyến với tổng kinh phí đầu tư 37,556 tỷ đồng. Chợ Mới sẽ vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo đến năm 2025 cơ bản hoàn chỉnh hệ thống đường nông thôn trên địa bàn. Đảm bảo tiêu chí về giao thông của huyện đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đường giao thông nông thôn phải đảm bảo theo hệ thống tiêu chuẩn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang, để đạt mục tiêu, Huyện ủy Chợ Mới yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu phải xem việc vận động, huy động các nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện ngay tại địa phương, cơ sở.

Tăng cường tính chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Đồng thời, kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát các nguồn lực được hỗ trợ. Kết hợp nhiều nguồn lực trong việc xây dựng cầu nông thôn, trong đó vốn từ ngân sách huyện chiếm 30%. Trước tiên, năm 2021 chọn xã Nhơn Mỹ thực hiện thí điểm và phát động vận động các nguồn tài trợ.

5 năm qua, huyện đã đầu tư và đưa vào sử dụng 14 tuyến đường liên xã, từ nguồn kinh phí dự án kiểm soát lũ đê bao Nam Vàm Nao. Hệ thống hạ tầng giao thông tuy có phát triển nhưng tính đồng bộ chưa cao. Đặc thù của Chợ Mới là huyện cù lao, hệ thống kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, nền đất yếu nên việc đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông tốn kém nhiều chi phí hơn so các địa phương khác.

Chợ Mới đang tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, nhất là tại các khu vực có tiềm năng phát triển và giải quyết tình trạng quá tải, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các địa phương, các đầu mối giao thông của huyện như: đường kênh xáng Long Điền -B, đường liên xã Hội An-Hòa An song song với đường hiện hữu...

Tranh thủ tối đa sự quan tâm của các cấp, ngành cũng như huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường trục chính; thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện, liên xã, đường dân sinh và nội đồng trong toàn huyện. Các xã tích cực làm đường bê tông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng làm đường giao thông nông thôn… Việc hoàn tất đề án huy động các nguồn lực hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021- 2025 sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Báo An Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2104
Lượt truy cập: 115817967