Công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải

Thứ ba, 24/11/2020 14:55 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2070/QĐ-BGTVT ngày 04/11/2020 " công bố quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải"

Theo đó, có 24 thủ tục được được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cơ quan Bộ Giao thông vận tải, bao gồm:
- Phê  duyệt  phương  án  tổ  chức  giao  thông trên đường cao tốc 
- Chấp  thuận  xây  dựng  công  trình  thiết  yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ  tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc  đang  khai  thác  thuộc  phạm  vi  quản  lý của  Bộ  Giao  thông  vận  tải  (Trường  hợp chấp  thuận  xây  dựng  công  trình  thiết  yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ  tầng giao thông của đường bộ cao tốc, trừ công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống) 
- Gia  hạn Chấp  thuận  xây  dựng  công  trình thiết yếu  trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng  giao  thông  đường  bộ  của  quốc  lộ, đường  bộ  cao  tốc  đang  khai  thác  thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải (Trường  hợp  chấp  thuận  xây  dựng  công trình  thiết  yếu  trong  phạm  vi  bảo  vệ  kết cấu hạ  tầng giao  thông của đường bộ cao tốc, trừ công trình điện lực có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống) 
- Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác 
- Thủ  tục  cấp  Giấy  phép  nhập  khẩu  pháo hiệu hàng hải 
- Thủ  tục  đến  cảng  biển  đối  với  tàu  thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ 
- Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài 
- Quyết định đưa cơ sở phá dỡ  tàu biển vào hoạt động 
- Quyết  định  lại  đưa  cơ  sở  phá  dỡ  tàu  biển vào hoạt động 
- Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa  chuyên  dùng  nối  với  đường  thuỷ  nội địa  quốc  gia;  đường  thuỷ  nội  địa  chuyên dùng nằm  trên địa giới hai  tỉnh,  thành phố trực  thuộc  trung ương  trở  lên  hoặc  đường thuỷ  nội  địa  chuyên  dùng  nối  đường  thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương 
- Đóng  tạm  thời  cảng  hàng  không,  sân  bay để  cải  tạo, mở  rộng,  sửa  chữa  kết  cấu  hạ tầng 
- Đóng  tạm  thời  cảng  hàng  không,  sân  bay trong  trường  hợp  thiên  tai,  dịch  bệnh,  ô nhiễm  môi  trường,  sự  cố,  tai  nạn  hàng không  và  các  tình  huống  bất  thường  khác uy  hiếp  đến  an  toàn  hàng  không,  an  ninh hàng không 
- Mở cảng hàng không, sân bay 
- Thủ  tục  cấp  Giấy  phép  kinh  doanh  vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung 
- Thủ  tục cấp  lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung 
- Chấp  thuận  cho  phương  tiện  cơ  giới  nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam  
- Cho  phép  nhập  khẩu  hàng  hóa  để  nghiên cứu khoa học 
- Xét  tặng Kỷ  niệm  chương  “Vì  sự  nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” 
- Xét  tặng  Danh  hiệu  Chiến  sỹ  thi  đua Ngành Giao thông vận tải 
- Xét  tặng  Danh  hiệu  Cờ  thi  đua  của  Bộ Giao thông vận tải 
- Xét  tặng  Bằng  khen  của  Bộ  trưởng  Bộ Giao thông vận tải 
- Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia 
- Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia 
- Cấp Giấy phép nhập khẩu  tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2317
Lượt truy cập: 115970487