Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ GTVT

Thứ ba, 05/01/2021 08:01 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2441/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

Theo đó, Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định số 2441/QĐ-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1867
Lượt truy cập: 118409401