Công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Thứ ba, 05/01/2021 08:17 GMT+7
Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 2461/QĐ-BGTVT công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục, quy trình điện tử giải quyết tùng thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa.

Cụ thể:

1. Lĩnh vực Đường bộ

2. Lĩnh vực Hàng hải

3. Lĩnh vực Đường thủy nội địa

4. Lĩnh vực Hàng không

5. Lĩnh vực Đăng kiểm

6. Lĩnh vực khác

Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3375
Lượt truy cập: 118481139