Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thứ hai, 11/01/2021 14:48 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, trong lĩnh vực đường bộ, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thực hiện: Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông giai đoạn 2017 - 2020; Thanh tra việc chấp hành quy định về quản lý chất lượng, tiến độ; công tác ATLĐ, VSMT đối với một số dự án đang thi công; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các quốc lộ được giao quản lý tại một số Ban QLDA  và Sở GTVT Quảng Ngãi. 

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn trong đầu tư xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa (giai đoạn 2018 - 2020);

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác quản lý cảng, bến thuỷ nội địa trong lĩnh vực Đường thủy nội địa.

Trong lĩnh vực hàng không sẽ thực hiện Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ga, kho hàng hóa tại Cảng hàng không, sân bay: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh trong lĩnh vực hàng không.

Ngoài ra các lĩnh vực khác sẽ thực hiện Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; Thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn trong đầu tư xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải (giai đoạn 2018 - 2020); Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối xe cơ giới đường bộ; Kiểm tra hoạt động thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu trong công tác quản lý, chủ động xây dụng kế hoạch kiểm tra, trong đó lưu ý tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Khi tiến hành kiểm tra phải có quyết định kiểm tra của cấp có thẩm quyền (trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra, thành phần đoàn (tổ) kiểm tra; cách thức và thời kỳ kiểm tra); kết quả kiểm tra phải được ghi nhận bằng biên bản; kết thúc kiểm tra phải có báo cáo kết quả kiểm tra và văn bản chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bộ cũng giao Thanh tra Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc; tham mưu, đề xuất xử lý các vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra; tổ chức kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ; Chủ trì nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy định về hoạt động kiểm tra của Bộ Giao thông vận tải để áp dụng thống nhất trong toàn ngành; Bám sát các nội dung yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, những vấn đề nóng phát sinh trong dư luận xã hội liên quan đến hoạt động ngành để kịp thời phát động các đợt cao điểm về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn quốc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phong Vũ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3168
Lượt truy cập: 115736983