Trả lời kiến nghị cử tri Hòa Bình về Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu

Thứ năm, 21/01/2021 10:39 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 535/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình trả lời kiến nghị cử tri về Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.

Theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Giao  thông vận  tải, cử  tri  tỉnh Hòa Bình kiến nghị: 
“Dự án cao  tốc Hòa Bình – Mộc Châu được được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt  tại  Quyết  định  579/QĐ-TTg  ngày  17/5/2019, có tổng  chiều  dài  toàn  tuyến khoảng  85km,  trong  đó  đoạn  qua  địa  phận  tỉnh Hòa  Bình  khoảng  49  km  (đi  qua thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc), với tổng mức đầu tư đầu tư giai đoạn I khoảng 22.294 tỷ đồng. Đề nghị Chính phủ quan tâm, bố trí kinh phí đẩy nhanh tiến độ đối với dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương”.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: 
Tuyến đường  cao  tốc Hòa Bình – Mộc Châu  (tỉnh Sơn La) được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định  579/QĐ-TTg ngày 17/5/2019. Dự  án  do UBND  tỉnh Sơn La  là Cơ quan Nhà nước  có  thẩm quyền phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan có liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức PPP.  
Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu  tư đang  thẩm định phương án điều chỉnh chủ trương đầu  tư  tại  tờ  trình số 259/TTr-UBND ngày 22/12/2020 của UBND  tỉnh Sơn La đối với dự án đầu  tư xây dựng  tuyến cao  tốc Hòa Bình – Mộc Châu  theo hình thức  đối  tác công tư  PPP. Do  dự  án  có  sử  dụng  nguồn  vốn  đầu  tư  công  nên Bộ KH&ĐT,  Bộ  Tài  chính  sẽ  thẩm  định  phương  án  tài  chính bao  gồm  cả  phần  vốn NSNN  cho Thủ  tướng Chính  phủ  phê  duyệt  theo  thẩm  quyền  của Luật  đầu  tư  số 64/2020/QH14  ngày 18/6/2020  của Quốc  hội  áp  dụng  đối  với  dự  án  đầu  tư  theo phương thức đối tác công tư.  
Vì vậy, đề nghị UBND  tỉnh Hòa Bình   phối hợp UBND  tỉnh Sơn La báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính về đề xuất liên quan. Bộ GTVT sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp khi có yêu cầu. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2109
Lượt truy cập: 118410440