Trả lời cử tri tỉnh Phú Thọ về kiến nghị xem xét bố trí vốn đầu tư đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang

Thứ năm, 21/01/2021 14:00 GMT+7

Ngày 19/1/2021, Bộ GTVT có Văn bản số 509/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ để trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10.

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị như sau: 

Cử tri đề nghị, đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn trong thu hút đầu tư theo hình thức BOT, đề nghị xem xét bố trí tăng nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư hoặc bố trí vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để giúp các tỉnh trong khu vực có điều kiện mở rộng giao thương, thúc đẩy phát triển KTXH

Ảnh minh họa

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã quan tâm đến công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị của cử tri, Bộ GTVT xin trả lời như sau: 

Dự án xây dựng đường cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BOT tại Quyết định số1768/QĐTTg ngày 06/12/2019 và được điều chỉnh chuyển đổi chủ trương đầu tư từ đầu tư theo hình thức BOT sang đầu tư công tại Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31/12/2020, vốn ngân sách Trung ương tham gia trong dự án là 2.100 tỷ đồng, trong đó kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí 500 tỷ đồng cho dự án. Thực hiện quy định của Luật Xây dựng và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GTVT đã có văn bản số 64/CQLXD-DATĐ1 ngày 13/01/2020 gửi kết quả thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư làm cơ sở để tỉnh Tuyên Quang triển khai các bước tiếp theo. 

Về việc tăng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ dự án, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về đầu tư công) để được xem xét việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đấy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thông báo đến cử tri được biết. 

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ, trân trọng gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT./.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1913
Lượt truy cập: 118406980