Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn năm 2022

Thứ năm, 08/07/2021 17:28
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1183/QĐ-BGTVT phê duyệt Danh mục cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2022 (danh mục kèm theo).

Bộ trưởng giao Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện tuyển chọn Cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2022.

Bộ trưởng yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học - Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6628
Lượt truy cập: 128.896.264