Phổ biến văn bản mới về chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 17/09/2021 11:31
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 9680/BGTVT-PCĐT gửi các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở giao thông vận tải, các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ, các Tổng công ty thuộc Bộ, các Trường, Viện thuộc Bộ yêu cầu nghiên cứu áp dung một số Thông tư mà Bộ Xây dựng mới ban hành.

Văn bản nêu rõ: "Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Ban hành định mức xây dựng và số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Các Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý tuân thủ đúng các quy định hiện hành, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và áp dụng các Thông tư nêu trên".

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13436
Lượt truy cập: 131.226.675