Ban hành Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

Thứ hai, 20/09/2021 09:50
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký Thông tư số 18/2021/TT-BGTVT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

Thông tư gồm 4 chương, 11điều quy định về tổ chức, hoạt động và phạm vi hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa.

Cảng vụ đường thuỷ nội địa là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thủy nội địa (sau đây viết tắt là cảng, bến), khu neo đậu nhằm bảo đảm việc chấp hành 2 các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và bảo vệ môi trường. Cảng vụ đường thuỷ nội địa có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/11/ 2021.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8508
Lượt truy cập: 131.225.933