Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 30/09/2021 11:51

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1728/QĐ-BGTVT ”Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông”.

Theo đó, Chi cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (sau đây viết tắt là Cục), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông thực hiện quản lý và thực thi pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường  bộ tại khu vực phía Nam theo Quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và các dự án hàng hải, đường thủy nội địa trên phạm vi cả nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

Chi cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12167
Lượt truy cập: 131.318.933