Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

Thứ ba, 05/10/2021 12:55
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1742/QĐ-BGTVT “Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải”.

Theo đó, các vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi  gồm:

- Vị trí công tác liên quan đến quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn  vị.

- Vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực tổ chức cán bộ.

- Vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

- Vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực xây dựng, giao thông, đầu tư.

- Vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

- Vị trí công tác trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định này, ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức theo thẩm quyền quản lý;  Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện; Tổ chức phổ biến Quyết định này đến công chức, viên chức, người lao  động thuộc cơ quan, đơn vị mình để biết và thực hiện. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác (kèm theo kế hoạch, danh sách công chức, viên chức đã thực hiện trong năm) về Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, cũng như phản ánh về Bộ GTVT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Quyết định được áp dụng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp  thuộc Bộ GTVT và có hiệu lực từ ngày 01/10/2021 và thay thế Quyết định số 4138/QĐ- BGTVT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về chuyển đổi vị trí  công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành  chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14327
Lượt truy cập: 131.223.498