Công bố danh mục báo cáo định kỳ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ sáu, 08/10/2021 15:57
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1764/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Công bố kèm theo Quyết định này các Phụ lục công bố Danh mục báo cáo định kỳ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ quy định tại
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 1764/QĐ-BGTVT xem Tại đây!

Phụ lục Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12877
Lượt truy cập: 131.225.019