Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT chỉ định đồng chí Đặng Việt Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thứ ba, 12/10/2021 13:55

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT tới dự hội nghị.

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đoàn Huy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đã công bố Quyết định số 99-QĐ/ĐU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT chỉ định Bí thư Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT chỉ định đồng chí Đặng Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Đăng kiểm Việt Nam khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chúc mừng và mong đồng chí Đặng Việt Hà tân Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tập thể Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị đồng chí Đặng Việt Hà - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất các mặt công tác về chính quyền và công tác Đảng, để các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đánh giá đảng viên...

“Chúng tôi mong rằng với sự tín nhiệm của tập thể Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, sự tín nhiệm của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đặng Việt Hà sẽ phát huy truyền thống của Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự đảng cũng như Lãnh đạo Bộ GTVT luôn luôn tin tưởng cá nhân đồng chí Đặng Việt Hà cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện, thiết bị GTVT và các lĩnh vực khác để đáp ứng yêu cầu mới, hội nhập quốc tế” - đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT trao Quyết định

cho đồng chí Đặng Việt Hà - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (trái)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Việt Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi lời cảm ơn tới Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy GTVT đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng chí cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bồi dưỡng, giúp đỡ, đồng hành, cùng đi theo tiếng gọi của Đảng và đến hôm nay tin tưởng cùng đồng chí gánh vác trọng trách này. 

“Nhận thức được trọng trách của người Bí thư Đảng ủy, tôi sẽ đồng hành cùng các đồng chí Lãnh đạo Cục, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên của Cục Đăng Kiểm Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ mà đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đã giao phó, đó là tiếp tục thực hiện quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII , Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” - đồng chí Đặng Việt Hà nói. 

Đồng chí Đặng Việt Hà khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai quyết liệt các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp mà Đảng ủy Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã đề ra; tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và kiện toàn tổ chức Đảng bộ với tổ chức chính quyền, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng chi bộ, đảng viên và quản lý tốt cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, lãnh đạo tổ chức đoàn thể trong việc tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị; giữ vững truyền thống đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và trong toàn Đảng bộ Cục; lãnh đạo, chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

* Đồng chí Đặng Việt Hà sinh ngày 19/8/1972, tại xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đồng chí có trình độ Tiến sỹ Kỹ thuật, Cao cấp Lý luận chính trị. Đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ năm 2014 đến tháng 7/2021. Tại Quyết định số 1258/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 01/8/2021.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11214
Lượt truy cập: 131.315.746