Ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ

Thứ tư, 13/10/2021 16:41
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ban Quyết định số 1786/QĐ-BGVT ngày 12/10/2021 Ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là phụ lục Kế hoạch khai thác giai đoạn thí điểm.

Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:
Lượt truy cập: