Ban QLDA Mỹ Thuận mời thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 - Km5+080

Thứ ba, 19/10/2021 16:40
Ban QLDA Mỹ Thuận thông báo mời thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 - Km5+080 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Nội dung chi tiết như sau:

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872; E-mail: pmumythuan@mt.gov.vn

Mã số thuế: 0316748761

1. Tên gói thầu: Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 - Km5+080.

- Loại gói thầu: Tư vấn 

- Giá gói thầu: 5.216.611.000 đồng (theo Quyết định phê duyệt dự toán số 2806/QĐ-PMUMT ngày 10/10/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận).

- Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 - Km5+080 theo nội dung nhiệm vụ được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phê duyệt tại Quyết định số 2806/QĐ-PMUMT ngày 10/10/2021.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng

2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

3. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn / 02 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2021 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2021 (giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2021.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2021.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 10 tháng 11 năm 2021, tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phưởng 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:768
Lượt truy cập: 133.608.806