Mời thầu gói thầu TV-16 - Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Thứ năm, 30/12/2021 10:27
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận mời thầu gói thầu TV-16: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình - Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Tên gói thầu: Gói thầu TV-16: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

Loại gói thầu: Tư vấn 

Giá gói thầu: 5.356.792.000 đồng (theo Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán số Quyết định số 3481/QĐ-PMUMT ngày 16/12/2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận).

Nội dung chính của gói thầu: Kiểm định chất lượng xử lý nền đất yếu; Kiểm định chất lượng thi công nền đường; Kiểm định chất lượng thi công các lớp móng đường CPĐD loại I; Kiểm định chất lượng thi công bê tông nhựa; Kiểm định chất lượng thi công mặt đường bê tông xi măng trạm thu phí; Kiếm định chất lượng mặt đường bê tông nhựa hoàn thành trước khi đưa vào khai thác; Kiểm định chất lượng thi công các công trình cống thoát nước, hầm chui dân sinh; Kiếm định chất lượng thi công phần cầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng theo tiến độ các gói thầu xây lắp.

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1;

Nguồn vốn: vốn Ngân sách Nhà nước;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

Phưong thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn/ 02 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022 (giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận; địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38410088; Fax: 028.38411872

Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2022.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 01 năm 2022, tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận. Địa chỉ: 127B Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nguồn: Công văn số 3647-PMUMT-KHTH - Ban QLDA Mỹ Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6295
Lượt truy cập: 143.056.261