Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2021

Thứ ba, 18/01/2022 10:43
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 53/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 202.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn bộ 06 tháng cuối năm 2021 (tính từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021). Cụ thể, có 01 VB thuộc lĩnh vực hàng không, 01 VB thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa, 01 VB thuộc lĩnh vực đường bộ, 03 VB thuộc lĩnh vực đường sắt, 02 văn bản thuộc lĩnh vực hàng hải, 01 VB thuộc lĩnh vực khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Toàn văn Phụ lục xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5656
Lượt truy cập: 143.052.622