Mở cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Thứ năm, 12/05/2022 08:37

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 446/TTr-PCN về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải gửi thanh tra các sở GTVT, Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai.

Văn bản nêu rõ, theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, các ô tô kinh doanh vận tải từ 09 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo phải hoàn thành việc lắp camera giám sát trên xe ô tô trước ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về việc còn nhiều xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát và số xe bị xử phạt ít. 

Kiểm tra việc lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải

Để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ GTVT, Thanh tra Bộ đề nghị thanh tra các Sở GTVT và Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ về kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải tại Văn bản số 1060/TTr-PCN ngày 06/12/2021 và Văn bản số 371/TTr-PCN ngày 15/4/2022, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc lắp đặt camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP. Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 20/5/2022 - 20/6/2022 .

Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu các sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ GTVT kết quả thực hiện đợt cao điểm bằng văn bản trước ngày 25/6/2022.

Mặc dù Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đã có hiệu lực gần hai năm nay, nhưng theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngành GTVT, hiện vẫn còn một số xe ô tô kinh doanh vận tải từ 09 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo vẫn chưa thực hiện việc lắp đặt camera theo quy định.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8498
Lượt truy cập: 142.896.123