Bộ GTVT tổ chức trực truyến Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Thứ năm, 12/05/2022 15:27

Sáng ngày 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, điểm cầu trực tiếp tại Ban Tuyên giáo Trung ương (TP. Hà Nội).

Các đại biểu dự Hội nghị tại Bộ GTVT tổ chức sáng này 12/5

Tại Bộ GTVT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; cấp trưởng, cấp phó tổ chức đoàn thể; bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các ban tham mưu, cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tại Hội nghị.

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII đã họp bàn về các nội dung sau: (1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. (2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (4) Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. (5) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. (6) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (7) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII. (8) Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. (9) Nghe báo cáo chuyên đề về: "Xung đột Nga - U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng một số nội dung quan trọng về công tác tuyên truyền.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8572
Lượt truy cập: 142.895.453