Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tháng 6/2022

Thứ tư, 29/06/2022 14:10

Sáng ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 6 năm 2022.
Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT thường kỳ tháng 6/2022.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào nội dung các văn bản:

1. Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Bộ GTVT.

2. Chương trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ mười khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Bộ GTVT.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đối với Đảng ủy Cục Y tế GTVT.

5. Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

6. Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

7. Kế hoạch thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong năm 2022.

8. Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy, chức, chạy quyền.

9. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa IX về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

10. Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Công tác cán bộ; kiện toàn, bổ sung cấp ủy; kết luận tiêu chuẩn chính trị; xét kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT cơ bản nhất trí với các dự thảo do các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ trình và giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tại Hội nghị để hoàn chỉnh theo quy định, nhất là việc giúp Ban Thường vụ hoàn chỉnh Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Bộ GTVT và Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Bộ GTVT để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lần thứ mười, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2022).

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ theo nhiệm vụ được phân công và Quy chế làm việc tích cực, chủ động chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15240
Lượt truy cập: 148.374.578