Hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Thứ ba, 02/08/2022 15:46
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-BGTVT ngày 22/7/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Theo đó, Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014; Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 07 năm 2018 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018; Thông tư số 16/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 2022 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2022.

Toàn văn Văn bản hợp nhất xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:479
Lượt truy cập: 158.064.911