Hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý đường thủy nội địa

Thứ tư, 03/08/2022 09:16
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-BGTVT ngày 22/7/2022 hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý đường thủy nội địa.

Theo đó, Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 31/2021/TT-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Toàn văn Thông tư xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11410
Lượt truy cập: 155.082.642