Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn khu vực sông Bảy Hạp 

Thứ tư, 31/08/2022 14:31
Ngày 30/8/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn khu vực sông Bảy Hạp từ Km12+000 đến Km25+150.

Cụ thể, Quyết định phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn khu vực sông Bảy Hạp từ Km12+000 đến Km25+150 (sau đây gọi là Dự án) của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Quách Phẩm Bắc, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi và xã Đông Thới, xã Đông Hưng, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Chủ dự án có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT xem tại đây./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11006
Lượt truy cập: 155.081.102