Phân công lãnh đạo Bộ theo dõi, chỉ đạo các dự án đầu tư phát triển theo lĩnh vực chuyên ngành

Thứ hai, 19/09/2022 12:36
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1213/QĐ-BGTVT “phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển”.

Theo đó, Phân công các Thứ trưởng theo dõi, chỉ đạo các dự án đầu tư phát triển theo lĩnh vực chuyên ngành, khu vực địa lý được giao phụ trách tại Quyết định số 1121/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2022; riêng các dự án đường bộ cao tốc đang triển khai, đang chuẩn bị đầu tư và một số dự án đặc thù.

Quyết định cũng yêu cầu các Thứ trưởng khi thực thi nhiệm vụ được kiểm tra, giám sát các dự án do Thứ trưởng khác phụ trách và trao đổi lại với Thứ trưởng phụ trách để thống nhất thông tin chỉ đạo xử lý.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/9/2022 thay thế các Quyết định: số 1617/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển và số 1059/QĐ-BGTVT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9647
Lượt truy cập: 151.503.472