Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng: 100% Chi bộ hoàn thành chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thứ bẩy, 24/09/2022 19:28

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ và đúng quy định, trong 03 ngày, từ ngày 22/9 đến ngày 24/9, 9/9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng đã hoàn thành chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ đội Thanh tra số 6 Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng 

tổ chức thành công đại hội Chi bộ

Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng hiện có 65 đảng viên, sinh hoạt ở 9 Chi bộ. Bám sát và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn của cấp trên về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở đã triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể, yêu cầu các Chi bộ thực hiện nghiêm túc và thẳng thắn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm; việc xây dựng phương hướng cho nhiệm kỳ mới của các Chi bộ phải căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra và phải phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vi; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện đúng quy chế, quy trình trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, Điều lệ Đảng.

Các báo các chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện của Đảng ủy bộ phận, lãnh đạo Thanh tra Sở, Đảng ủy cơ quan Sở, ban Giám đốc, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu, các chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.  Công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các Đội trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, tăng cường. Công tác tư tưởng đã được chi bộ quan tâm. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng được nâng lên, nhận thức của các cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu ngày càng được củng cố.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở đã quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ Bí thư, cấp ủy chi bộ là những đảng viên có đức, có tài, có triển vọng phát triển phù hợp với với quy hoạch chung của Đảng bộ, Chi bộ; những đảng viên có uy tín, năng lực lãnh đạo của cấp ủy và công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Đồng chí Hoàng Tiến Nam, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận Thanh tra Sở Chánh Thanh tra Sở đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác Đảng

nhiệm kỳ 2020 – 2022 của các chi bộ trực thuộc

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Tiến Nam, Ủy viên BCH Đảng ủy cơ quan Sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận Thanh tra Sở Chánh Thanh tra Sở đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 của các chi bộ trực thuộc;

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu được nhiều nội dung cụ thể cho Đảng ủy trong công tác chỉ đạo, điều hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch thực hiện thật sát so với tình hình thực tiễn và phải thật nhạy bén để đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình chính trị trong nước, quốc tế.

Đối với nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Hoàng Tiến Nam - Bí thư Đảng ủy bộ phận Thanh tra Sở nêu rõ, các chi bộ cần phát huy kinh nghiệm, thế mạnh của từng đảng viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, việc xây dựng Chi bộ phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng đơn vị… Đồng thời, cần đề ra những biện pháp ngắn hạn, dài hạn để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quyết tâm và nỗ lực cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025;

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 có ý nghĩa quan trọng; nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tiếp theo. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với các đảng viên; với tinh thần phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, lấy hiệu quả công tác làm trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các Đội, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng Thanh tra Sở ngày càng lớn mạnh.

Nguồn: Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2461
Lượt truy cập: 155.535.358