Triển khai Quyết định về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Yên Bái

Thứ năm, 24/11/2022 15:02

Sáng nay, 24/11/2022, tại trụ sở Sở GTVT Yên Bái, Thanh tra Bộ GTVT đã triển khai Quyết định về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Lê Văn Doãn - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT chủ trì công bố Quyết định kiểm tra.

Trưởng Đoàn kiểm tra Đoàn Khắc Trung công bố Quyết định kiểm tra

Đoàn kiểm tra do ông Đoàn Khắc Trung - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn và các thành viên là các Thanh tra viên, Thanh tra Bộ GTVT, Chuyên viên chính Cục Quản lý ĐTXD – Bộ GTVT, Chuyên viên chính biệt phái công tác tại Thanh tra Bộ. Phó Chánh Thanh tra Bộ Lê Văn Doãn được giao chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Thời hạn kiểm tra 10 ngày làm việc, kể từ ngày Đoàn kiểm tra triển khai Quyết định kiểm tra tại đơn vị.

Theo Quyết định, cuộc kiểm tra nhằm kiểm tra các vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giao các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu Lãnh đạo Bộ có báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện, giải ngân dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định, Lãnh đạo Sở, Ban QLDA, các đơn vị liên quan báo cáo về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra;

Tại buổi công bố, Đồng chí Lê Văn Doãn – Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT chỉ đạo Đoàn kiểm tra thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm theo kế hoạch kiểm tra được phê duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan để làm rõ các vướng mắc, khó khăn làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại tỉnh Yên Bái, trong quá trình làm việc không ảnh hưởng đến công việc của đơn vị. Sở GTVT Yên Bái, Ban QLDA phối hợp cung cấp báo cáo, tài liệu cho Đoàn theo đúng quy định.

Minh Thắng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14848
Lượt truy cập: 158.061.452