Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ ba, 17/01/2023 14:46
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1603/QĐ-BGTVT công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

Theo đó công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan Bộ Giao thông vận tải phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định số 2334/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Toàn văn Quyết định xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:169
Lượt truy cập: 158.064.199