Cần tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức TTATGT tới từng người dân (16/06/2021)

Những năm gần đây, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã có bước phát triển vượt bậc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và thông thương hàng hóa. Tuy nhiên, việc người dân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra…

Khách online:11077
Lượt truy cập: 121.665.621