Vụ Kết cấu hạ tầng trả lời về tranh chấp phần đất có mặt tiền lộ Xuyên Á đoạn qua xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (25/11/2021)

Vụ Kết cấu hạ tầng vừa có Công văn số 763/KCHTGT trả lời câu hỏi trên Chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời câu hỏi Hỏi - đáp Pháp luật về biển báo hiệu đường bộ (09/11/2021)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công văn số 7349/TCĐBVN-QLPT&NL thực hiện trả lời câu hỏi trên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật”.

Vụ Vận tải giải đáp các câu hỏi của người dân và doanh nghiệp (28/10/2021)

Vụ Vận tải vừa có Công văn số 657/VT trả lời câu hỏi trên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” và “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng TTĐT Bộ GTVT.

Vụ Kết cấu hạ tầng GTVT trả lời doanh nghiệp về Cách xác định mép trong, mép ngoài rãnh dọc của đường bộ và Chướng ngại vật trên đường (27/10/2021)

Vụ Kết cấu hạ tầng GTVT vừa có Công văn số 559/KCHT trả lời câu hỏi trên Chuyên mục "Hỏi đáp pháp luật” và “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT.

Vụ Vận tải trả lời câu hỏi về cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (26/10/2021)

Vụ Vận tải vừa có Công văn số 617/VT trả lời câu hỏi trên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông trả lời doanh nghiệp khai thác khoáng sản về thủ tục đấu nối giao thông với đường liên xã (10/10/2021)

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông vừa có Văn bản số 613/KCHT trả lời câu hỏi trên Chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:7885
Lượt truy cập: 131.319.438