Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT (21/09/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1217/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2022 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:7791
Lượt truy cập: 157.676.157