Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (06/02/2023)

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-BGTVT ngày 3/2/2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Khách online:13553
Lượt truy cập: 158.108.627