Quy hoạch để khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (16/08/2022)

Việc khẩn trương lập quy hoạch cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) song song với lập quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ được đánh giá là rất cần thiết. Điều này nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chuyên ngành và chủ động trong việc thu hút đầu tư các dự án cảng trên địa bàn tỉnh.

Khách online:9357
Lượt truy cập: 145.678.486