Tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ (26/10/2021)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký ban hành Văn bản số 11244/BGVT-CYT ngày 26/10/2021 gửi Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP; Các Công ty CPHK: Pacific Airlines, Vietjet Air, Tre Việt; Công ty TNHH MTV hàng không Lữ hành Việt về việc tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.

Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (21/10/2021)

Ngày 20/10/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ký Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu COVID-19. 

Ban hành Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ: Tăng tần suất trên nhiều đường bay (21/10/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 Ban hành Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. (18/10/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 "Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bộ GTVT Điều chỉnh các Quyết định tổ chức vận tải Đường bộ, Hàng hải và Đường thủy nội địa (17/10/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ (13/10/2021)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ban Quyết định số 1786/QĐ-BGVT ngày 12/10/2021 Ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:594
Lượt truy cập: 128.987.925