Vì sao ngày 10/10 được chọn là Ngày chuyển đổi số quốc gia? (07/10/2022)

Ngày chuyển đổi số quốc gia sẽ được tổ chức hằng năm vào ngày 10/10 để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Khách online:16115
Lượt truy cập: 148.377.417