Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (04/08/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1463/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2020 "Ban hành định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải".

Khách online:2148
Lượt truy cập: 105953019