Văn phòng Bộ GTVT thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (11/11/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 111/QĐ-VP ngày 07/10/2020 của Chánh Văn phòng Bộ GTVT về việc thanh lý tài sản cố định hữu hình, ngày 09/11/2020, Văn phòng Bộ GTVT có văn bản thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản, cụ thể như sau:

Khách online:1414
Lượt truy cập: 111085859