Lào Cai: Nông dân xã Hợp Thành hiến gần 1.000 m2 đất để mở rộng đường GTNT  (20/09/2021)

Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí giao thông nông thôn, xã Hợp Thành (Lào Cai) đã vận động thành công các hộ dân thôn Cáng 1 hiến đất phục vụ việc mở rộng và bê tông hóa tuyến đường nông thôn.

Khách online:10345
Lượt truy cập: 127.236.417