Thanh Hóa: Thông QL5C, huyện Mường Lát không còn bị chia cắt  (22/10/2021)

Hai ngày trước, khối đất đá ước khoảng 20.000m3 sạt xuống Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã khiến huyện này bị chia cắt với các huyện miền xuôi.

Khách online:17303
Lượt truy cập: 128.869.079