• Thứ trưởng Lê Đình Thọ

  • Điện thoại:(024) 39418989
  • Email:thold@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về GTVT đường bộ.

b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:

- Thể chế, chính sách chung về vận tải; kết nối các phương thức vận tải;

- Kinh tế tập thể và hợp tác xã ngành GTVT; hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh;

- Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn;

- Giao thông tiếp cận;

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện, thiết bị GTVT;

- Công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị GTVT; công tác xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị GTVT;

- Theo dõi, tổng hợp và đánh giá chung về dự án đường Hồ Chí Minh;

- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung [1].

c) Giúp Bộ trưởng các công tác:

- An toàn giao thông và xử lý ùn tắc giao thông toàn ngành.

d) Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng Ủy bản An toàn giao thông Quốc gia, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 6.

đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hội Cơ khí GTVT Việt Nam, Hội An toàn giao thông.

Chức danh kiêm nhiệm

- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn;

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

- Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào;

- Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

- Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển vận tải công cộng;

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Bộ GTVT;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa Quốc gia;

- Trưởng Nhóm Công tác tạo thuận lợi cho vận tải qua biên giới trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và ASEAN;

- Nhóm trưởng công tác về dự án kết nối mạng giao thông tại khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;

- Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;

- Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam;

- Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

(Trích Quyết định 1356/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2019