• Thứ trưởng Lê Đình Thọ

  • Email:thold@mt.gov.vn

Tiểu sử:

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

Chức năng nhiệm vụ:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Quản lý nhà nước về GTVT đường bộ;
- Quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện;
- Chỉ đạo xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và các dự án đầu tư khác (cụ thể do Bộ trưởng phân công).
b) Chủ trì chỉ đạo, tổng hợp các công tác:
- Thể chế, chính sách chung về vận tải; kết nối các phương thức vận tải;
- Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn;
- Giao thông tiếp cận;
- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện, thiết bị GTVT;
- Công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị GTVT; công tác xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị GTVT;
- Phát triển dịch vụ logistics trong ngành GTVT.
- Theo dõi, tổng hợp và đánh giá chung về dự án đường Hồ Chí Minh;
- Phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, thành phố Hà Nội và các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.
- Là đầu mối trong quan hệ, hợp tác với Lào.
c) Giúp Bộ trưởng các công tác: An toàn giao thông và xử lý ùn tắc giao thông toàn ngành.
d) Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo hoạt động của: Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
Cục Đăng kiểm Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 6.
đ) Theo dõi, quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Hội Cơ khí GTVT Việt Nam, Hội An toàn giao thông.

Chức danh kiêm nhiệm

1. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn;
2. Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào;
3. Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
4. Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển vận tải công cộng;
5. Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Bộ GTVT;
6. Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa Quốc gia;
7. Trưởng Nhóm Công tác tạo thuận lợi cho vận tải qua biên giới trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) và ASEAN;
8. Nhóm trưởng công tác về dự án kết nối mạng giao thông tại khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia; Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam;
9. Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;
10. Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;
11. Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;
12. Ủy viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;
13. Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;
14. Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam;
15. Ủy viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.
16. Ủy viên Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy;
17. Ủy viên Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.
18. Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

(Trích Quyết định 1121/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2022