Tài liệu tham khảo ôn thi tuyển dụng công chức năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải (11/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2020. Bộ Giao thông vận tải đăng tải tài liệu tham khảo ôn thi tuyển dụng công chức năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Bộ GTVT thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (11/11/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 111/QĐ-VP ngày 07/10/2020 của Chánh Văn phòng Bộ GTVT về việc thanh lý tài sản cố định hữu hình, ngày 09/11/2020, Văn phòng Bộ GTVT có văn bản thông báo nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản, cụ thể như sau:

Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ GTVT thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (21/10/2020)

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ GTVT Lê Thanh Tùng vừa ký Quyết định số 571/TB-TTCNTT ngày 21/10/2020 thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2020.

Bộ Giao thông vận tải thông báo kỳ thi tuyển công chức năm 2020 (20/10/2020)

Bộ Giao thông vận tải thông báo Kỳ thi tuyển công chức năm 2020 vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

Lấy ý kiến xét khen thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ và cấp Nhà nước (05/08/2020)

Ngày 4/8, Bộ GTVT có Công văn số 7600/BGTVT-TCCB về việc lấy ý kiến xét khen thưởng đối với danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 (17/07/2020)

Ngày 17/7, Bộ GTVT đã có Văn bản số 6938/BGTVT-KHCN gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT về việc hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Trang:
Tìm theo ngày :