Bộ Giao thông vận tải công khai tài sản công năm 2023 (13/03/2024)

Thực hiện quy định Điều 8 - Công khai tài sản công tại Luật Quản lý tài sản công năm 2017, Bộ Giao thông vận tải công khai tài sản công năm 2023

Lấy ý kiến về đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Phạm Thành Lâm (19/01/2024)

Cục Y tế Giao thông vận tải tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Phạm Thành Lâm - nguyên Phó Cục trưởng Cục Y tế GTVT.

Bộ Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 (15/01/2024)

Bộ GTVT vừa có Thông báo số 03/TB-BGTVT thông báo lịch tiếp công dân năm 2024.

Danh sách các cơ sở đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (16/08/2023)

Danh sách các cơ sở đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (30/08/2021)

Ngày 30/8/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã ký ban hành Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (28/08/2021)

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (27/08/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã ký Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :