Hải Phòng: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và bảo đảm ATGT đường bộ (02/12/2020)

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung vào lĩnh vực đường bộ. Một trong những giải pháp triển khai thực hiện Đề án là bổ sung hệ thống đèn giao thông thông minh kết hợp camera giám sát giao thông, đảm bảo thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu về tình trạng hoạt động giao thông trên các tuyến đường.

Khách online:1989
Lượt truy cập: 113733668