Kế hoạch Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc  (17/07/2024)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khách online:64100
Lượt truy cập: 167.519.746