Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt (20/11/2020)

Ngày 19/11/2020, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt.

Khách online:1660
Lượt truy cập: 111068554