UBND TP Đà Nẵng: Phê duyệt quy hoạch cụm nút giao phía tây cầu Trần Thị Lý (04/05/2019)

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Quảng Nam: Phát triển hệ thống cảng biển Chu Lai thành đầu mối về GTVT (01/11/2018)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không (01/03/2018)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 236/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (16/11/2016)

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 6651/QĐ-UBND ngày 30/9/2016.

Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành GTVT đến năm 2020 (13/01/2016)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 14970/BGTVT-HTQT ngày 11/11/2015 giới thiệu với Nhà đầu tư nước ngoài về chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư vào ngành GTVT đến năm 2020.

Phê duyệt Quy hoạch Phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (18/10/2013)

Ngày 08/01/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 21/QĐ-TTg phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1306
Lượt truy cập: 113781906