Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Hội nghị sơ kết hoạt động công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020 (20/10/2020)

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công tác 9 tháng đầu năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị trực thuộc có thành xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ngày 16/10/2020, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020.

Khách online:864
Lượt truy cập: 109650718