Thanh tra Sở GTVT Thái Nguyên: 6 tháng đầu năm 2021, xử lý 250 trường hợp vi phạm (15/06/2021)

250 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được phát hiện và xử lý; xử phạt và nộp ngân sách nhà nước trên 580 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 09 trường hợp là một trong những kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021 của Thanh tra Sở GTVT Thái Nguyên.

Khách online:1268
Lượt truy cập: 121.690.073