Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam (17/05/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn bài viết:

Đảng ủy VATM: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (13/04/2021)

Thực hiện công tác toàn khóa, vừa qua, tại trụ sở nhà A - Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021; xây dựng và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải 65 năm xây dựng và phát triển (26/11/2014)

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ lâm thời gồm 14 Bộ, trong đó có Bộ Giao thông công chính (nay là Bộ Giao thông vận tải).

Vẻ vang truyền thống 70 năm Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (05/11/2018)

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành (7/11/1948 - 7/11/2018), Đảng bộ Bộ GTVT luôn là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, CNV đoàn kết, đồng lòng nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa ngành GTVT đạt những thành tựu vẻ vang.

Đề cương tuyên truyền Đảng bộ Bộ GTVT 70 năm xây dựng và trưởng thành (07/11/1948 - 07/11/2018) (13/07/2018)

Tiến tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đảng bộ Bộ GTVT 70 năm xây dựng và trưởng thành (07/11/1948 - 07/11/2018).
Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT xin trân trọng gửi tới các đồng chí đảng viên và các chi bộ nội dung của Đề cương.

Khách online:1816
Lượt truy cập: 119891469